Få kostnadsfri offert / rådgivning. Svar inom 24 timmar. Klicka här!

Järvalyftet

Stockholm Stad tävlade i Eurocities 2011 tidigare höstas och kom till final med denna film som är producerad av Cinemavision. Konventet hölls i år i Italien, i Genua, och Stockholms Stad tävlade med Järvalyftet i kategorin Cooperation. Den svenska filmen ska visas för besökare och andra för att belysa det omfattande projekt som Järvalyftet är.

Filmen är gjord i två olika versioner, en på engelska och en på svenska. Idén till Järvafilmen var kommunikationsbyrån Snick-Snack som är ett härligt gäng att jobba med!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>